Žadosť vo pomoc! Stracena ženska!

Keré ju vidzel ňach sa fofrom hlasi hen >> tunák<< !

Poctivé trpaslické pivovar ve srdci Prešpurku - vaříme porádné pivo, žadne chcanky!

Žulové pramene

Co fajné možete od nas vochutnať:

Žulové cloumák 12°

Naš lekendarny ležák zlatistej barvy a lahkej horkej chutě vhodné do každej priležitostě. Smích aj smutok, guľaš aj kolbasa, všecko sa dá zaláť timto pívom a břuch bude spokojné, hlava nenadrbaná. Fajne aj pro haranty. Toš na zdraví!

TRPA 14°

IPA, enem že po našom, po trpaslicku. Světlá, lahká, s mírnú kyselú a horkú chuťu. Na koncu má říz, za kerý sa nemosí stydět aj mocnejší ležáky. Fajnová na překlenutje gdyš sa devčica ostýchá, dodá odvahu aj mladým juncom.

Mocné topor 16°

Naš specijal, ležaček pro milovniky, s unikatňu ružovu farbu a nasládlu chuťu. Dyš ho schlemtá roba, oči sa jej len tak zaleskňu po pořadnym Ogarovi. Dyš ho schlenta Trp, toš sa mu v gaťoch ztuhně menhir jak v tym stohnedžu. Toš bacha!

Nóvinka: Predajné avtomat na plechovice

Veškerému Trpaslickému národu žijúceho v tomto Ružinófu a prilahléch dzedzinách sa dáva na všeobecnú známost, že aj naš trpasličí pívovar Žulové pramene má v merku hen tié móderne trendy a zavádzá predajné avtomat na plechovice s naším slavným pívom Žulové cloumák 12°. Predajné místo sa nacházá blízko trhoviska Miletička. Ale aby sa nám tam nemotali všelijaké Elfovia a iné mugly, keré nemajú patričné chuťové danosti a nevjedzá oceniť poctivé trpaslické remeselné pívo ochutené prachom z drcených vzácných kameňov, toš je ten plechovicový avtomat schovatý a porádno zamknutý. Keré chce, može sa pokusiť si k nemu najsť cestu, ale na to mosi mať mocné v nohách, pač sa naběhá. A tež nesmí byť sprosté, lebo si treba vylúščit, jak sa tá krabica otevírá. No a v neposlednom rade si treba prinésť pět uncí zlata, lebo zadarmo to též nebudě, ni? Postup pre záujemca o parádne pívo:

Ponajpr sa poprecházaj. Choď ke Kolotoču, do Tmavého háju, ku Menhiru a pohledaj Brambor na poli. Na každém z týcho míst najdi ďe sú vytesané runy teho, co potrebuješ pre dobré pívo: Obilja, ze kerého je slad; Slunca, keré to obilje uzraje; Kameňa, kerý da pívu chute a Vody, do kerej to všecko mosíš narvať. Runy co tvoje očiska viděli si pěkno zapamatuj, ti intelikentnejší si jich zapíšú. Celkem jich najdi trinácť.

Keď maš hotovo, možeš dať oddýchnuť čongálom, včilkaj pricháza na radu mozok. Spočítaj, kolko krát bola vytesaná každá runa, ale daj si majzla, ty červené rátaj dva krát. Keď maš, počty si dosaď sem tunák místo obrázkov do tehoto hlavolámu:

S výsledkom sa možeš vydať do našeho skladu a odomknuť si. Buchanie asi nepomože, včilkej nema kto otvarať branu. Ve skladu najdeš inštrukcije, ako sa ku avtomatu s plechovicámi dostať a tež brožuru o slavnéch pivách z blískeho okolja. Oba si dobre preštuduj! Inštrukcie, aby si tam trafil, netúlal sa mestom jak zblúdilý prd v gaťoch a cestu nezhučal do ňakej jamy. V brožure si zasik poradno kukni z čeho sa vyrábajú naše piva, pač bez tychto vedomosti sa pivné avtomat neotvorí a budeš na neho len tak smädno kúkať. A dyby něco, tak nam napiš, Profersor poradi.

Gdo sme

Gustaf Richtig, ml.

majster sládek

Po tym, co sa Gustaf Richtig starší vodebral na zaslúžené dúchod do Šedých hor s palcátom přehánať goblinom hnáty, přebral vedení pívovaru Gustaf mladší. A toš že mu to jde vod ruky, kurňa! Ležáky chytjili porádné říz a horkosť, Topor sa dá konečne aj piť a Gustaf je aj avtorom prvého trpasličského IPA píva široko daleko (po Raču minimálně). A nápady ho neopúšťajú, toš sa tešte co ešte vymyslí!

Vošóst Pěnofóz

majster výčapu

Vícenásobné víťaz mezinárodnej sóťaže "O najtuhšú penu na korbeli", fanatický zastanca léčivých účinkov piva na prostatu a majster našeho výčapu v jednej vosobě. Nenchajte sa zmjásť prísnym výrazom v jeho ksichtu, to enem merkuje komu v knajpe docházá pívo v holbě. Volame ho též Profesor, pač po letmém štartu v podobe pultuctu Cloumákú dokaže fundovaně diškurovať na každu temu.

Imrich Trpkáprdel

šef logystiki a skladu

Najnovší prírastok do našeho pívovaru. Velice scestované obchodník je to, keré sa vyzná do šutrov aj obilia. Hovno! Hajzel je to zlodějské, keré bere z teho, co njéni jeho. Pri činu sme ho prichmatli, řiťu mu skopali a skadě prišel sme ho poslali. Včilkaj hledáme nového skladníka, toš kúkaj dole mámé inserát.

Gdě nas najdete a co všecko pre vas prevazkujeme

U zohnutej motyki

naša pivovarská knajpa

Krčma, jak sa patrí! Točíme v něj všetke naše píva ve velkých aj malých holbách. Aňi hubu naprazno neutřete: pečené berany, selátka, jitrnice a pro ty co jso na djétě, aj šnicle a hrudy sýra sú nadostač. Sluchy vám spříjemní veselé békaní a brnkání na bendžo od dvojici Ďaft a Pánk.

Najdetě to polahki! Stači sa z Ružinhófskej štolne odbočiť doprava a nemožete minuť. Profesor a kolektiv sa o vas postarajó jaksapatři!

Sklad a výdajňa

pro naskladnení a výdaj velkéch zásielok

Baba Jaga nam pojčila stračacú nožku (kúsok je už hrdzavá, ale poslúchá aj tak). Na nej sme pre dodavatělov obilia a pivných šutrov zrichtúvali stanoviščě, kde je možné vyložiť tovar.

Nemá dobrú adresu, toš potrebujete tri kúzlené slova, keré rychlo ukažu kam treba isť: veliký lachtan horník. Sklad je normalno zamknuté, treba znať spravne kod. Buchať nepomože, pač gdyš něsme tu, sme v knajpu na pauze.

Kolotoč

zabava pre děcka

Pre malých harantov prevádzkujeme uš ňáku dobu kolotočik na kraju lúky pri krivej čerešni. Děcka sa tam možu vyblbnuť, jašterky ponaháňať a dokým nespília velky strom na kraji, tak aj čerešni si naoberať a dobre sa s nich sesrať.

Kózelne slofka, kere vas privedu ku kolotoču jsu: slanost ovesný jezdci. Davajtě si na haranty bacha, je to pri múru, ňach si tam nepriškripňu palce alebo daco horšje.

Tienistý háj

klíd, pohoda, tabaček si dones vlasný

Hen tunák máš kľud, pokoj, možes sebe dať voraz. Dyš máš kúpenú našu plechovicu s pívom, tunák chutí najlepči. Záse treba použit sofitikúvané sóradnicové systém troch wortov a isť na: načít případy zpěvy.

Ale ne že tu budetě chlastať jak mangalice a békať pod oknáma muglov, nebo nacengané loziť na ten velké strom! Staré Buřt Gunila z ňeho ebou loni a má z teho krivú gambu. Slušne, gurňa!

Menhir

humelecké djélo

Prevelice vydarené dílo známeho kamenotepca Břídla Tvrdémajzl. Múdré hlavy ríkajú, že tim chtěl umelec vyjádriť poctu všeckym kamennym stĺpom. V našem knajpu je ale oblúbeňejšia versija, že sa Břídlo chcel pochlubiť co nosí v gaťoch.

Abe ste sa na tu jeho nádheru mohli kúknuť a teda sa kultúrno vyžiť, toš idzte na sóradnice pod hesláma: laskavá sbírat obratem.

Zemjákový sad

na, ať je z čoho páliť tvrdé alkohóle

Kromě hen tých ustanovizní zábavno kultúrneho charaktéru prevádzkujeme aj neveliké pole, gďe pestujeme brambory jakošto základ pre pálení poctivého líhu, za dvoma účelmy filantropickými a to na chlast a na kořalku.

Pole sa nacházá tunak: učitelka zápisky zpozdit. V poklidu si možete kúknuť jak sa uroďe darí, ale ne že sa tam budete hrabať a brabory nám prehazovať a bordel robiť, safra!

Bacha, hladá sa skladník

Sic Imrich Trpkáprdel je hajzl a zloděj a byl veskrz vyhozené, vobsazujeme včilkaj posiciu skladnika. Keré pilné Trpošisko má zájem, ať sa hlásí ve knajpu u Profesora, keré ho vošacuje a gdyš bude co k čomu, toš ho pošle ku Gustafovi na skusi a ten rozhodně, či može nastupiť na tuto robotu. Vod skladnika sa očekava:

  1. Že bude mocné jak vol - Do sudú na kvašenie sa sypú pytle plné obilja a šutrov, toš skladník mosí mať silu v nohách, chrbtu a pažách. Cintlafky, keré neunesú štyry plné tupláky v každej ruke, budú z přímacjeho procesu vyřazení už Profesorom.

  2. Že nebude na úplno blbé - Mosí si vědet spočítať prsty na paprčách aj palce na čongáloch. A to nje každú svlášť, ale všecky dokopi. U nešikovných tesárov a u vojakov sa rátajó aj prsty, keré majú udrbané.

  3. Že bude hlavně poctivé - Sa očakáva, že skladnik budě manipulúvať aj s hotovosťu (jako peňázmi, jo?), toš nesmí mať pri každom druhom nugetu hento nutkánie ho stratit, kurňa, pač dyš sa na to donde, fofrem to idě na vybavení Knichtenovic dvojačtum. Ano, to jsó ti samí, kerí rozbrečali Tvrdého Rodoša.

Keré sa na tu pracu podujme a my ho přijmeme, toš ho čeká poctivá odměna v podobě dvoch mešcov stríborných dukátov mesačně, slevněné účet U ohnutej motyki (jink aj benefit) a hovatsky přívetivý pracovný kolektiv!